Belastingaangiften voor particulieren

Ook particulieren zijn welkom bij Cyferz voor:

 • (Voorlopige aanslag) Inkomstenbelasting
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Advies

Aangifte inkomsten­belasting voor particulieren

Een belastingaangifte doen, is tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Toch gebeuren er wel eens dingen in het leven waarbij je niet goed weet of en hoe je ze bij de belastingdienst moet melden. Soms heb je meer recht op teruggave door bepaalde kosten die er zijn gemaakt. De belastingdienst vult alleen de zaken in die bij hen bekend zijn.
Wij helpen ook particulieren klanten graag met het invullen van uw belastingaangifte en andere fiscale werkzaamheden:

 • Aangifte inkomstenbelasting;
 • Voorlopige teruggave;
 • Aangiften schenking– en successierechten;
 • Correspondentie met de belastingdienst.

Voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij de items nodig uit onderstaande checklist (en die van toepassing zijn):

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2022

Persoonlijke gegevens

 • Burgerservicenummer (BSN), geboorte­datum (plus partner en eventuele kinderen)
 • IBAN bankrekeningnummer

Inkomsten

 • Jaaropgaven over 2022
  Indien niet aanwezig: salarisstroken
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Eventuele uitkeringen of pensioenen
 • Uitgekeerde lijfrente

Bankrekeningen

 • Het jaaroverzicht 2022 van de betaalrekening(en)
 • Het jaaroverzicht 2022van de spaarrekening(en) en dat van eventuele kinderen
 • Het jaaroverzicht 2022 van beleggingen.

Wonen

 • De WOZ-waarde van het woonhuis met peildatum 1 januari 2021.
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die in 2022 door de Gemeente is verstrekt.
 • De jaaropgaaf van de hypotheek
 • Bij koop of verkoop van de woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

Voor onderstaande zaken dienen er betalings­bewijzen verstrekt te worden. Denk aan:

 • Giften
 • Zorgkosten die niet vergoed zijn
 • Betaalde partneralimentatie
 • Betaalde studiekosten (indien er geen recht was op studiefinanciering)

Overig

 • Gegevens van leningen en andere schulden
 • Gegevens van betaalde lijfrente­premies
 • Een overzicht van betaalde arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen (AOV)
 • Dividendgegevens

Indien deze ontvangen zijn van de belastingdienst:

 • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022
 • De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2022
 • VIA/SBA  Machtigingscode

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in de Berichtenbox.
Ook de voorlopige aanslag 2022 bijvoorbeeld.

De aangifte dient uiterlijk 1 mei 2023 ingediend te zijn bij de Belastingdienst.

Lukt het niet om op tijd aangifte voor 1 mei 2023 te doen? Dan kan Cyferz uitstel aanvragen.


Kosten

Aangifte inkomsten­belasting 2022
Rapport en factuur digitaal1 persoon€ 92,50
Rapport en factuur per post1 persoon€ 100,00
T-biljet kind bij aangifte inkomsten­belasting€ 25,00
 
Aangifte inkomsten­belasting 2022
Rapport en factuur digitaal2 personen (fiscaal partners)€ 115,00
Rapport en factuur per post2 personen€ 130,00
T-biljet kind bij aangifte inkomstenbelasting€ 25,00
 
Overige aangiftes en advies€ 97,50/uur

Prijzen zijn inclusief btw.

Voor meer informatie, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.