Daniële van Meerkerk

Administratie verwerking, aangifte omzetbelasting, jaarrekeningen, salarisberekeningen en -verwerking, detachering