Ingrid Loonen

Administratie verwerking, aangifte omzetbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, aangifte inkomstenbelasting, erfbelasting, jaarrekeningen, salarisberekeningen, fiscaal advies