Privacy Statement | Versie 1.0

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou.
Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres. Maar ook het IP-adres van je computer of een overschrijving. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een los rekeningnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra je ook weet van wie de rekening is. Ben je zzp-er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Je administratie- en belastingzaken regelen kan en mag alleen als we je goed kennen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook.
Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Bescherming Persoonsgegevens’ noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Met je persoonsgegevens kunnen we:

Onze overeenkomsten uitvoeren
Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 •  Contact met je opnemen.
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Je administratie doen.
 • Je belastingaangifte doen.
 • een mailing voor je verzorgen.

Ons houden aan de wet
Wil je bij ons je administratieve en fiscale zaken regelen? Dan gaan we bijvoorbeeld:

Je identificeren als je klant bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of je echt bent wie je zegt te zijn en we bewaren een kopie van je identiteitsbewijs.

Marketingactiviteiten uitvoeren

We houden je graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of social media. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig

Dit kunnen we doen:
We sturen een nieuwsbrief naar jouw email adres.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

Van iedereen die klant is of de laatste zeven jaar is geweest van Cyferz hebben wij en bewaren wij alle persoonsgegevens. En van contactpersonen en vertegenwoordigers van onze leveranciers.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

Gegevens over wie je bent

Denk aan dit soort gegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en dat van je bedrijf of stichting. Als je kinderen klant hebt, ook de namen en geboortedata van je kinderen. En namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van je bedrijf.
 • De gegevens die op je identiteitsbewijs staan.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Als je klant wordt, moeten we van de wet je identiteit vaststellen. Daarvoor maken we een kopie van je identiteitsbewijs. Zo kan de toezichthouder zien dat we je geïdentificeerd hebben.
 • Je identiteitsgegevens zijn ook nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld als we een belastingaangifte voor je willen uitvoeren.
 • We willen je natuurlijk persoonlijk aanspreken als we je post sturen. En het goede (e-mail) adres gebruiken.
 • Als iemand anders namens jou een overeenkomst tekent, willen we wel zeker weten dat dat van jou mag. Dus leggen we vast wie jou mag vertegenwoordigen.
 • En als er iets wijzigt, passen we je persoonsgegevens aan.

Gevoelige persoonsgegevens

Denk aan dit soort gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Waarvoor gebruiken we ze?

 • We zijn wettelijk verplicht om je identiteit vast te stellen als je klant wordt. We maken een kopie van je identiteitsbewijs en daar staat je BSN op. Zo kan de toezichthouder zien dat we je geïdentificeerd hebben.

Goed om te weten:

 • We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.
 • We verwerken ze soms wel omdat er gevoelige persoonsgegevens in facturen kunnen staan. Bijvoorbeeld de betaling van je lidmaatschap van een politieke partij. We boeken je factuur natuurlijk, maar verder doen we niets met het gevoelige gegeven.

Je reacties op en over Cyferz op social media

Denk aan dit soort gegevens:

Berichten over Cyferz die voor iedereen toegankelijk zijn en die je post op social media waar wij ook actief zijn.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij zijn actief op social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Daar delen we acties en informatie over Cyferz met iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Gegevens over jou van andere partijen

Denk hierbij aan dit soort gegevens: 

 • Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers uit het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Gegevens uit openbare bronnen zoals informatiebureaus (bedrijven die gespecialiseerd zijn in klantprofielen), kranten, internet of social media.
 • Gegevens van bedrijven die jij toestemming hebt gegeven om informatie over jou te verzamelen en te verkopen.

Waarvoor gebruiken we ze?

We gebruiken deze gegevens als we iets controleren.

Bijvoorbeeld:

 • Bij zakelijke klanten: zijn je gegevens nog actueel? Hiervoor vergelijken we onze gegevens regelmatig met het Handelsregister.
 • Voordat onze adviseurs een bezoek brengen aan klanten kunnen ze kijken naar openbare informatie op internet: speelt er iets in het leven van onze klanten waar we rekening mee moeten of willen houden?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.

Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. Je administratie mogen we pas bijvoorbeeld pas na 7 jaar verwijderen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij of organisatie.

Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.

Hieronder zie je met wie we persoonsgegevens kunnen delen:

Dienstverleners die voor Cyferz werken

We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. Dan delen we alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een bepaalde opdracht. En we maken goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we vast in contracten.

Dit doen de bedrijven en personen die ons helpen bijvoorbeeld:

 • Ze ontwerpen, onderhouden en verbeteren onze IT-systemen.
 • Ze versturen e-mails en post.
 • Ze verwerken ontwerp- en drukwerkopdrachten.
 • Ze helpen ons met het plaatsen van advertenties op websites en social media buiten Cyferz.

Bedrijven waar we mee samen werken

We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Zo sponsoren wij NAC. Jij kunt daarvan profiteren als we je een aanbieding doen voor een dienst of product van zo’n partner. Maar je persoonsgegevens blijven dan bij ons. Ga je in op de aanbieding? Dan geef je zelf persoonsgegevens door aan onze partner. In het privacy statement van deze partner lees je hoe die partner omgaat met je persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen.

We ontwikkelen ook websites samen met andere bedrijven. De persoonsgegevens die op die websites worden verzameld, vallen niet altijd onder dit Privacy Statement. Op die website zelf lees je wat er met je persoonsgegevens gebeurt. En of het Cyferz is of een ander bedrijf die je gegevens verwerkt. Of beide, dat kan ook nog.

Met andere bedrijven: als jij daarom vraagt

Als je dat wilt, geven we je persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door. Bijvoorbeeld als je een boekhoudprogramma gebruikt. Je geeft in dit soort situaties ons altijd zelf opdracht en toestemming om je persoonsgegevens te delen.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.
 • De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden in het algemeen toezicht op de financiële sector en dus ook op ons.
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Neem dan contact op met ons kantoor via 0161 – 432 358.

Je voorkeur voor aanbiedingen instellen

We houden je graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen? Geen probleem.

Er staat onder elke nieuwsbrief en e-mail met een actie een link waarmee je je direct afmeldt.

Alle persoonlijke aanbiedingen beëindigen

Wil je álle persoonlijke aanbiedingen stoppen en gebruik maken van je ‘Recht van verzet’ of ‘Recht van bezwaar’? Ook geen probleem. Stuur ons een e-mail of bel ons.

Onze visie op privacy

We zijn zuinig op jouw persoonsgegevens

Administratieve en fiscale zaken regelen kan én mag niet zonder dat je persoonsgegevens deelt. Per dag verwerken we gegevens van klanten. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.

Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken

In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken. Zo kun je jezelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven en je afmelden voor commerciële acties. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor je maken.

We luisteren naar onze klanten

 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten;
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken;
 • We geven je persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen;
We passen ons privacybeleid regelmatig aan

Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig. Ons privacybeleid is daarom nooit helemaal klaar, maar we houden ons beleid up to date.